Actievoorwaarden

Hieronder tref je de actievoorwaarden aan die gelden voor de winacties online en offline van Coachfinder (hierna: “ Winactie(s)”)

 1. De Winactie(s) worden uitgeschreven door Coachfinder (onderdeel van WPG) gevestigd te Amsterdam.
 2. De deelname aan de Winactie(s) is gratis.
 3. De deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Winactie(s).
 4. De looptijd van de Winactie(s) is van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021.
 5. Om deel te mogen nemen moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Er is gedurende de looptijd van de Winactie(s) 1 coachtraject te winnen ter waarde van 350 euro.
 6. Coachfinder draagt geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het coachtraject.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt op de volgende wijze: op 1 april 2021 wordt er willekeurig een winnaar getrokken uit de deelnemers.
 8. De winnaar krijgt uitsluitend bericht per e-mail.
 9. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Coachfinder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.
 11. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. Medewerkers van Coachfinder/WPG zijn uitgesloten van deelname.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Coachfinder voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Bekijk ons privacy statement.
 14. Coachfinder handelt met haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 15. Klachten over deze Winactie(s) kunnen worden gestuurd aan coachfinder@psychologiemagazine.nl of per post aan: Coachfinder, Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam.
 16. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.